بلاگ / بایگانی دسته «بلاگ»

  دست یابی به این روند ژورنال کردن آثارم به دغدغه های من از سالهای پیش برمی گردد. یعنی زمانی که دانشجو بودم و بعد تلاش کردم که یک طراح گرافیک حرفه ای شوم. نگاه های تحلیلی من نسبت به فرآیند درونی کردن مدرنیسم در جامعه و هنر خودمان آغاز شد. متوجه شدم راهی که آمده ایم ضمن برخورداری از جنبه های مثبت، از بسیاری جهات برای من پذیرفتنی نیست . چگونگی ارتباط ما با فرهنگ مدرنیتی و تحلیل یا نقد و به عبارت بهتر،عدم بررسی فرهنگ خودی، در مفهوم بسیار مهم ایده پردازی به چشم می خورد.     آنچه به عنوان یک سوال …

ادامه مطلب

    عنوان من دوست دارم هر زمان سراغ خلق اثری می روم حس و حال همان روزم را در نظر بگیرم و قید و بند این را ندارم که کارم در محدوده خاصی بگنجد. از این روست که آثارم را از آن چیزی می دانم که بر اساس یک حس جوانه زده و جلو رفته است. زمان نقاشی یکپارچه حس می شوم و اثر در دستانم جاری می شود و آنچه را حس می کنم اجرا می کند. تمامی آثارم بر مبنای فضای موجود شکل می گیرند. این روزها نارنجی غالب ترین رنگ در تابلوهایم است. حتی گاهی والورهای نارنجی روی نارنجی، چرا که …

ادامه مطلب

      در یک لحظه   آنچه در طراحی صفحه آرایی برای من جذاب است، قرار دادن عناصر در کادر است، اینکه از هر چیزی چه مقدار و میزانی در داخل کار باشد. چیزی که مهم است نگاه و نگرش طراح است به کار. تفاوت است میان مسیری که طی می کنم با استفاده از المان ها و عناصر به ایده ایی خاص برسم، یا اینکه آنقدر موضوع را در ذهن خود حرکت می دهم تا به درک درستی از آن برسم. ایده و خلاقیت در یک طرف و حس و درک موضوع در سوی دیگر ذهن مرا در گیر می کند، گاهی بعد …

ادامه مطلب