بلاگ / بایگانی دسته «آموزش»

    انقلاب صنعتی به دوره ایی از تاریخ انگلستان، تقریبا از 1750 تا 1850، گفته می شود که در آن تغییرات مهمی در ساختار اقتصادی انگلستان به وجود آمد و آن کشور را از مرحله کشاورزی و بازرگانی به مرحله صنعتی به معنای نوین تحول یافت. انقلاب صنعتی کم کم از انگلستان به کشورهای غربی اروپا در نیمه دوم قرن نوزدهم و ژاپن در قرن بیستم، گسترش یافت. در واقع وقوع انقلاب صنعتی و نقطه اوج آن یعنی انقلاب فرانسه سال 1789، کشورهای غربی را وارد دوران جدیدی از تمدن خود کرد. با انقلاب صنعتی و ازدیاد تولید، نیاز به بازاریابی برای فروش تولیدات …

ادامه مطلب

  محتوا و ویژگی کلی مجله و سلیقۀ مخاطب عامل اصلی تعیین کنندۀ قطع مجله و شکل صفحات و چگونگی صفحه آرایی و شخصیت و دریچۀ بصری جلد آن است. جلد مجله دو نقش اصلی را ایفا می کند: یکی محافظت و در برگرفتن صفحات داخل مجله و دوم ترغیب خواننده به ادامۀ خواندن آن و تبدیل مجله به محصولی دوست داشتنی.     بدیهی است که جلد شماره های مختلف یک مجله باید روحیۀ بصری ثابت و در عین حال ویژگی های خاصی داشته باشد. ساختار کلی بصری جلد، که در همه شماره ها ثابت می ماند، به انگلیسی یونیفرم و به فراسوی اونیفورم …

ادامه مطلب

    اصطلاح ” صفحه آرایی” در فارسی امروز معادل واژۀ انگلیسی ” لی اوت” و فرانسوی ” میزانپاژ” است. صفحه آرایی در کاربردی عام، در تمام آثار گرافیکی دارای نوشتار و واژه حضور دارد و گاهی مفهوم مشترکی با واژۀ ” دیزاین” پیدا می کند که در هنر گرافیک اهمیت بسیار دارد.   اما هرگاه به صورت اخص، صحبت از آموزش صفحه آرایی به میان آید، منظور صفحه آرایی کتاب، روزنامه، مجله، کاتالوگ و بروشور است. توضیحات من نیز به آموزش صفحه آرایی مجله و روزنامه و کتاب اختصاص دارد. در آغاز ضروری بود که- با اشاره ای به انقلاب صنعتی، درک کنیم، گرافیک …

ادامه مطلب