بلاگ / بایگانی نویسنده «مولود عظیم پور»

  طراحی صفحه آرایی مجموعه: در یک لحظه آنچه در طراحی صفحه آرایی برای من جذاب است، قرار دادن عناصر در کادر است، اینکه از هر چیزی چه مقدار و میزانی در داخل کار باشد. چیزی که مهم است نگاه و نگرش طراح است به کار. تفاوت است میان مسیری که طی می کنم با استفاده از المان ها و عناصر به ایده ایی خاص برسم، یا اینکه آنقدر موضوع را در ذهن خود حرکت می دهم تا به درک درستی از آن برسم. ایده و خلاقیت در یک طرف و حس و درک موضوع در سوی دیگر ذهن مرا در گیر می کند، گاهی بعد …

ادامه مطلب

  طراحی صفحه آرایی مجموعه: در یک لحظه آنچه در طراحی صفحه آرایی برای من جذاب است، قرار دادن عناصر در کادر است، اینکه از هر چیزی چه مقدار و میزانی در داخل کار باشد. چیزی که مهم است نگاه و نگرش طراح است به کار. تفاوت است میان مسیری که طی می کنم با استفاده از المان ها و عناصر به ایده ایی خاص برسم، یا اینکه آنقدر موضوع را در ذهن خود حرکت می دهم تا به درک درستی از آن برسم. ایده و خلاقیت در یک طرف و حس و درک موضوع در سوی دیگر ذهن مرا در گیر می کند، گاهی بعد …

ادامه مطلب

    انقلاب صنعتی به دوره ایی از تاریخ انگلستان، تقریبا از 1750 تا 1850، گفته می شود که در آن تغییرات مهمی در ساختار اقتصادی انگلستان به وجود آمد و آن کشور را از مرحله کشاورزی و بازرگانی به مرحله صنعتی به معنای نوین تحول یافت. انقلاب صنعتی کم کم از انگلستان به کشورهای غربی اروپا در نیمه دوم قرن نوزدهم و ژاپن در قرن بیستم، گسترش یافت. در واقع وقوع انقلاب صنعتی و نقطه اوج آن یعنی انقلاب فرانسه سال 1789، کشورهای غربی را وارد دوران جدیدی از تمدن خود کرد. با انقلاب صنعتی و ازدیاد تولید، نیاز به بازاریابی برای فروش تولیدات …

ادامه مطلب

  محتوا و ویژگی کلی مجله و سلیقۀ مخاطب عامل اصلی تعیین کنندۀ قطع مجله و شکل صفحات و چگونگی صفحه آرایی و شخصیت و دریچۀ بصری جلد آن است. جلد مجله دو نقش اصلی را ایفا می کند: یکی محافظت و در برگرفتن صفحات داخل مجله و دوم ترغیب خواننده به ادامۀ خواندن آن و تبدیل مجله به محصولی دوست داشتنی.     بدیهی است که جلد شماره های مختلف یک مجله باید روحیۀ بصری ثابت و در عین حال ویژگی های خاصی داشته باشد. ساختار کلی بصری جلد، که در همه شماره ها ثابت می ماند، به انگلیسی یونیفرم و به فراسوی اونیفورم …

ادامه مطلب

  دست یابی به این روند ژورنال کردن آثارم به دغدغه های من از سالهای پیش برمی گردد. یعنی زمانی که دانشجو بودم و بعد تلاش کردم که یک طراح گرافیک حرفه ای شوم. نگاه های تحلیلی من نسبت به فرآیند درونی کردن مدرنیسم در جامعه و هنر خودمان آغاز شد. متوجه شدم راهی که آمده ایم ضمن برخورداری از جنبه های مثبت، از بسیاری جهات برای من پذیرفتنی نیست . چگونگی ارتباط ما با فرهنگ مدرنیتی و تحلیل یا نقد و به عبارت بهتر،عدم بررسی فرهنگ خودی، در مفهوم بسیار مهم ایده پردازی به چشم می خورد.     آنچه به عنوان یک سوال …

ادامه مطلب

    عنوان من دوست دارم هر زمان سراغ خلق اثری می روم حس و حال همان روزم را در نظر بگیرم و قید و بند این را ندارم که کارم در محدوده خاصی بگنجد. از این روست که آثارم را از آن چیزی می دانم که بر اساس یک حس جوانه زده و جلو رفته است. زمان نقاشی یکپارچه حس می شوم و اثر در دستانم جاری می شود و آنچه را حس می کنم اجرا می کند. تمامی آثارم بر مبنای فضای موجود شکل می گیرند. این روزها نارنجی غالب ترین رنگ در تابلوهایم است. حتی گاهی والورهای نارنجی روی نارنجی، چرا که …

ادامه مطلب

  طراحی صفحه آرایی مجموعه: در یک لحظه آنچه در طراحی صفحه آرایی برای من جذاب است، قرار دادن عناصر در کادر است، اینکه از هر چیزی چه مقدار و میزانی در داخل کار باشد. چیزی که مهم است نگاه و نگرش طراح است به کار. تفاوت است میان مسیری که طی می کنم با استفاده از المان ها و عناصر به ایده ایی خاص برسم، یا اینکه آنقدر موضوع را در ذهن خود حرکت می دهم تا به درک درستی از آن برسم. ایده و خلاقیت در یک طرف و حس و درک موضوع در سوی دیگر ذهن مرا در گیر می کند، گاهی بعد …

ادامه مطلب

  اثر: طراحی صفحه آرایی عنوان: ضرورت ذهن مجموعه: در یک لحظه آنچه در طراحی صفحه آرایی برای من جذاب است، قرار دادن عناصر در کادر است، اینکه از هر چیزی چه مقدار و میزانی در داخل کار باشد. چیزی که مهم است نگاه و نگرش طراح است به کار. تفاوت است میان مسیری که طی می کنم با استفاده از المان ها و عناصر به ایده ایی خاص برسم، یا اینکه آنقدر موضوع را در ذهن خود حرکت می دهم تا به درک درستی از آن برسم. ایده و خلاقیت در یک طرف و حس و درک موضوع در سوی دیگر ذهن مرا در گیر …

ادامه مطلب

  طراحی صفحه آرایی مجموعه: در یک لحظه آنچه در طراحی صفحه آرایی برای من جذاب است، قرار دادن عناصر در کادر است، اینکه از هر چیزی چه مقدار و میزانی در داخل کار باشد. چیزی که مهم است نگاه و نگرش طراح است به کار. تفاوت است میان مسیری که طی می کنم با استفاده از المان ها و عناصر به ایده ایی خاص برسم، یا اینکه آنقدر موضوع را در ذهن خود حرکت می دهم تا به درک درستی از آن برسم. ایده و خلاقیت در یک طرف و حس و درک موضوع در سوی دیگر ذهن مرا در گیر می کند، گاهی بعد …

ادامه مطلب

    اصطلاح ” صفحه آرایی” در فارسی امروز معادل واژۀ انگلیسی ” لی اوت” و فرانسوی ” میزانپاژ” است. صفحه آرایی در کاربردی عام، در تمام آثار گرافیکی دارای نوشتار و واژه حضور دارد و گاهی مفهوم مشترکی با واژۀ ” دیزاین” پیدا می کند که در هنر گرافیک اهمیت بسیار دارد.   اما هرگاه به صورت اخص، صحبت از آموزش صفحه آرایی به میان آید، منظور صفحه آرایی کتاب، روزنامه، مجله، کاتالوگ و بروشور است. توضیحات من نیز به آموزش صفحه آرایی مجله و روزنامه و کتاب اختصاص دارد. در آغاز ضروری بود که- با اشاره ای به انقلاب صنعتی، درک کنیم، گرافیک …

ادامه مطلب