Exhibition

نمایشگاه

۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، " حس درون هنرمند " نمایشگاه گروهی نقاشی . در تهران . ایران.
۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ . " ذهن را رها کن " . گالری پینلو . در استانبول ، ترکیه.
۲۷ اردیبهش ماه ۱۴۰۰. نمایشگاه گروهی به صورت part 3- 3D در وب سایت گالری آرتز استانبول .‌در استانبول، ترکیه.
۴ خرداد ماه ۱۴۰۰. نمایشگاه گروهی نقاشی . گالری نکست. در استانبول، ترکیه.