طراحی صفحه آرایی

مجموعه: در یک لحظه

آنچه در طراحی صفحه آرایی برای من جذاب است، قرار دادن عناصر در کادر است، اینکه از هر چیزی چه مقدار و میزانی در داخل کار باشد. چیزی که مهم است نگاه و نگرش طراح است به کار. تفاوت است میان مسیری که طی می کنم با استفاده از المان ها و عناصر به ایده ایی خاص برسم، یا اینکه آنقدر موضوع را در ذهن خود حرکت می دهم تا به درک درستی از آن برسم. ایده و خلاقیت در یک طرف و حس و درک موضوع در سوی دیگر ذهن مرا در گیر می کند، گاهی بعد از مدتها در گیری با ایده، یک حس در یک لحظه باعث پیداشدن طرحی زیبا و خارق العاده برای من می شود و من آن لحظه را می گیرم و اثرم را خلق می کنم.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.