درباره من
 

 
بیانیه هنرمند

دنیای رنگها و ترکیب آنها با دیگر مواد و امکاناتی که در زمان خلق آثارم به من می دهند مرا به هیجان می آورد. نکته ایی که مهم است و در خودم سراغ دارم رها کردن احساسم است، یعنی موضوع هست، تکنیک هم کشف شده، ولی چیزی که اینها را به عنوان ابزار استفاده می کند، احساس من است، می توانم بگویم که نسبت به احساسم صداقت دارم به همین دلیل هم موقع خلق آثارم دستم را آزاد می گذارم تا احساسم به راحتی منتقل شود. می گذارم تا احساسم و ابزارها با همدیگر کار کنند. می توانم بگویم هیجانم نسبت به تکنیک، علاقه ام به موضوع و صداقتم نسبت به احساسم اتفاقی را باعث می شود، به همین دلیل بسیار متنوع کار کرده ام. من این هماهنگی در بکارگیری همزمان احساس، علاقه و موضوع و در نهایت این تجربه های گوناگون را در صفحه آرایی نیز بکار برده ام. اساس و مبنای طراحی گرافیک دیزاین است که مکانیزی عقلانی و منطقی و خلاقانه با همدیگر است و این موارد را در طراحی صفحه آرایی خود نیز بکار بسته ام، و در نهایت نگاه و نگرش طراح گونه ی من است که در لایه های گوناگون کار مخاطب را همخوان با صفحات طراحی شده من از آثارم می کند ودر نگاه شاعرانه اش او را هم شریک می کند.

 
بیوگرافی هنرمند

مولود عظیم پور، هنرمند، مدرس هنر، کارشناس نقاشی و طراح گرافیک، از دانشگاه های نبی اکرم، تبریز، ایران و دانشگاه فرهنگ و هنر، همدان، ایران. متولد سال 1357 ، خرمشهر، ایران. عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ایران. خلق آثار از سال 1376 تا کنون می باشد. آتار من در سالانه ها وفستیوالها و اکسپوهای بین المللی و ورکشاپ ها ونمایشگاه انفرادی و گروهی بیشماری به نمایش گذاشته شده است، از آن جمله:

 
فعالیت ها

حضور مجموعه نقاشی ها با عنوان” در جستجوی بهشت “، در وب سایت گالری آتشزاد، تهران، ایران. www.atashzadartgallery.com انتشار آثار نقاشی در کتاب: طراحی هدفمند با گیاهان، تالیف: دکتر علی اصغر ادیبی و مریم عظیم پور معمار و معمار منظر، انتشارات دانشگاه تهران، ایران. طراحی پوستر برای چشنواره دانشجویی تئاتر سوره بخش مونولوگ، دانشگاه سوره، تهران، ایران. انتشار آثار طراحی لوگو در مجموعه کتابهای بین المللی گرافیک، انتشارات روژیناک، گردآورنده: محمود ارواحی آذر، تهران، ایران.

 
اکسپوها و فستیوالها

1394. لوح تقدیر برای آثار برگزیده در” فستیوال هنرهای تجسمی آسیایی نوروز94 فرانسه . در فرانسه. 1394. نمایش آثار نقاشی در” اکسپوی بین المللی آثار هنرهای تجسمی موزه قصر تهران”، موزه زندان قصر تهران. تهران، ایران. 1393. نمایش آثار نقاشی در” اکسپوی قاصدک های امید یلدا “، گالری زنگنه، همدان، ایران. 1393. لوح تقدیر برای اثر برگزیده در ” جشنواره هنرهای تجسمی”، همدان، ایران. 1392. لوح تقدیرو تندیس برای آثار برگزیده در” اولین سالانه نقاشی همدان”، همدان، ایران. 1392. لوح تقدیر برای اثر برگزیده در ” موزه جنگ همدان “، همدان، ایران. 1391. لوح تقدیر برای اثر برگزیده در” ششمین جشنواره هنرهای تجسمی همدان”، همدان، ایران. 1390. لوح تقدیر برای اثر برگزیده در”جشنواره هنرهای تجسمی همدان”، همدان، ایران.

 
نمایشگاه های انفرادی

1399. ” در جستجوی بهشت “، گالری آتشزاد، تهران، ایران. 1396. ” ضیافت “، گالری ابن سینا، همدان، ایران. 1395. ” بدون هیچ تردید “، گالری ابن سینا، همدان، ایران. 1395. ” جهان “، گالری زنگنه، همدان، ایران. 1394. ” دروازه بهشت “، گالری زنگنه ، همدان، ایران. 1394. ” طلوع “، گالری نگاه نو، همدان، ایران. 1393. ” جزیره پر هیاهو “، گالری نگاه نو، همدان، ایران 1393. ” زنی که سخن می گوید ” ، گالری ایده، تهران، ایران. 1392. ” زنی که سخن می گوید ” ، گالری ایده، تهران، ایران. 1391. ” فرصت طلایی ” گالری ابن سینا، همدان، ایران. 1390. “طراحی لوگوهای من”، گالری نگاه نو، همدان، ایران. 1389. ” کلاژهای من “، گالری ابن سینا، همدان، ایران. 1389. ” طراحی اوراق اداری من “، گالری نگاه نو، همدان، ایران.

 
نمایشگاه های گروهی

1397. ” روزنه “، گالری شروه، تهران، ایران. 1396. ” هنر مدرن “، گالری هنر ایران، تهران، ایران 1396. ” انعکاس “، گالری زنگنه، همدان، ایران. 1396. ” هنر مدرن “، گالری نگاه نو، همدان ، ایران. 1395. ” نقاشان معاصر همدان”، گالری لاله، تهران، ایران. 1395. ” سمفونی “، گالری زنگنه، همدان، ایران. 1394. ” دور اما نزدیک “، گالری لاله، تهران، ایران. 1394. ” خانه نقاشان همدان “، گالری حوزه هنری، همدان، ایران. 1394. ” آثار هنرمندان ایران”، گالری خانه هنرمندان، تهران، ایران. 1394. ” هنر مدرن “، گالری زنگنه، همدان، ایران. 1393. ” تصویرسازی هنرمندان همدان “، گالری حوزه هنری، همدان، ایران. 1393. ” ارکستر نقاشی “، گالری زنگنه، همدان، ایران. 1392. ” هنر معاصر “، گالری نگاه نو، همدان، ایران. 1391. ” هنر مدرن “، گالری ابن سینا، همدان، ایران. 1390. ” هنر مدرن “، گالری زنگنه، همدان، ایران. 1389. ” هنر معاصر”، گالری نگاه نو، همدان، ایران. 1386. ” تایپوگرافی”، گالری هنر، تبریز، ایران. 1386. ” پوستر”، گالری هنر، تبریز، ایران. 1385. ” چاپ سیلک “، گالری هنر، تبریز، ایران. 1384. ” چاپ سیلک “، گالری هنر، تبریز، ایران. 1383. ” چاپ سیلک “، گالری هنر، تبریز، ایران.

 
ورکشاپها

1395. لوح تقدیر برای اثر برگزیده در ورکشاپ هنرمندان همدان، معاونت غذا و دارو، تهران، ایران. 1394. ورکشاپ چاپ دستی، حوزه هنری همدان. همدان، ایران. 1394. ورکشاپ نقاشی، دانشگاه فرنگ و هنر. همدان، ایران. 1393. ورکشاپ تصویر سازی کتاب کودک، کانون فرهنگی و فکری و پرورشی کودک و نوجوان. همدان، ایران. 1393. لوح تقدیر برای اثر برگزیده در ورکشاپ نقاشی، حوزه هنری همدان. همدان، ایران. 1392. لوح تقدیر برای اثر برگزیده در ورکشاپ نقاشی، موزه جنگ همدان. همدان، ایران. 1391. لوح تقدیر برای اثر برگزیده در ورکشاپ نقاشی، گالری نگاه نو. همدان، ایران. 1390. ورکشاپ نقاشی، گالری زنگنه، همدان، ایران. 1390. لوح تقدیر برای اثر برگزیده در ورکشاپ نقاشی، گالری ابن سینا. همدان، ایران. 1389. ورکشاپ نقاشی، گالری حوزه هنری همدان. همدان، ایران.