نمونه کارها

صفحه آرایی افسانه 3

  طراحی صفحه آرایی مجموعه: در یک لحظه آنچه در طراحی صفحه آرایی برای من جذاب است، قرار دادن عناصر در کادر است، اینکه از ...

صفحه آرایی افسانه2

  طراحی صفحه آرایی مجموعه: در یک لحظه آنچه در طراحی صفحه آرایی برای من جذاب است، قرار دادن عناصر در کادر است، اینکه از ...

صفحه آرایی افسانه

  طراحی صفحه آرایی مجموعه: در یک لحظه آنچه در طراحی صفحه آرایی برای من جذاب است، قرار دادن عناصر در کادر است، اینکه از ...

بلاگ

20 بهمن 1399 بلاگ توسط: مولود عظیم پور
هویتش

  دست یابی به این روند ژورنال کردن آثارم به دغدغه های من از سالهای پیش برمی گردد. یعنی زمانی که دانشجو بودم و بعد ...

20 بهمن 1399 بلاگ توسط: مولود عظیم پور
عنوان من

    عنوان من دوست دارم هر زمان سراغ خلق اثری می روم حس و حال همان روزم را در نظر بگیرم و قید و ...

10 بهمن 1399 بلاگ توسط: مولود عظیم پور
در یک لحظه

      در یک لحظه   آنچه در طراحی صفحه آرایی برای من جذاب است، قرار دادن عناصر در کادر است، اینکه از هر ...

تلفن

+98 ( 990 ) 188 9094

آدرس

مکان استودیو رها در ایران است.

ایمیل

Info@rahadesignstudio.com